Oppject logo
Oppject Bedrijfsmakelaar
Missie

Wij verhuren, verkopen en taxeren commercieel vastgoed.

Daarbij gaan wij voor het optimale lange termijn resultaat voor onze opdrachtgevers.

In onze missie staat heel kort en bondig welke werkzaamheden wij hoofdzakelijk verrichten. Wij verhuren en verkopen commercieel vastgoed in opdracht van onze opdrachtgevers. Daarnaast voeren wij taxaties uit.

Bij een verhuur opdracht is het de bedoeling dat er zo spoedig mogelijk een huurder gevonden wordt voor een passende huurperiode. Ook is het van belang dat de huurder haar huurverplichtingen blijvend kan nakomen. Bij het afsluiten van een huurovereenkomst is niet alleen de hoogte van de huurprijs doorslaggevend maar ook aanvullende voorwaarden en eventueel specifiek met het object verbonden afspraken. Deze dienen tussen huurder en verhuurder goed te worden vastgelegd in een huurovereenkomst. Als huurder en verhuurder ga je immers een commitment voor een langere periode met elkaar aan. Het is daarom belangrijk dat hetgeen dat overeengekomen is, helder en duidelijk wordt vastgelegd.

Bij een verkoop opdracht is het de bedoeling dat er zo spoedig mogelijk een koper gevonden wordt. Een zo hoog mogelijke verkoopprijs is daarbij belangrijk maar ook andere voorwaarden kunnen doorslaggevend zijn. Zoals bijvoorbeeld eventuele ontbindende voorwaarden, de termijn waarbinnen geleverd kan of moet worden en de zekerheid dat de koper de overeenkomst ook daadwerkelijk kan nakomen. Tot slot wil je na de levering geen “gedoe” achteraf. Afspraken leggen wij vast in een koopovereenkomst en we begeleiden de verkoop tot en met de levering bij de notaris.

Wanneer je een taxatierapport laat opstellen dan is dat altijd met een bepaald doel. Bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een (her)financiering, om te komen tot een verdeling of voor fiscale doeleinden. Als taxateurs stellen wij de marktwaarde op een objectieve manier vast waarbij wij voldoen aan de regels van de bank(en), fiscus, NRVT en overige toezichthoudende organen en kwaliteitskeurmerken. Wij zijn ons ervan bewust dat een taxatierapport betekenis heeft in het maatschappelijk verkeer en dat er bij een taxatie meerdere belanghebbenden betrokken kunnen zijn die soms tegenstrijdige belangen kunnen hebben. Het optimale lange termijn resultaat voor onze opdrachtgevers behartigen wij door het leveren van een professionele taxatiedienst waar onze opdrachtgever en overige belanghebbenden op kunnen bouwen en op kunnen vertrouwen.

 

Bekijk hier onze visie

Benieuwd naar onze visie?

Visie