Oppject logo

Waarom geen waardeverklaring?

Geschreven door: Jasper Schipper

Waarom geen waardeverklaring?

Sinds 2016 staat het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) haar Register-Taxateurs niet langer toe om een waardeverklaring te verzorgen. Desondanks krijgen wij nog wel eens de vraag of wij in plaats van een professionele taxatiedienst een beknopte waardeverklaring willen afgeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een eenvoudige marktwaardeberekening of een korte schriftelijke toelichting op geschatte marktwaarde.

Over het algemeen ligt er weinig diepgaand onderzoek ten grondslag aan een dergelijke waardeverklaring en is er vaak onvoldoende tot geen rekening gehouden met o.a.:

  • het bestemmingsplan;
  • kadastrale informatie;
  • erfdienstbaarheden;
  • publiekrechtelijke beperkingen;
  • onderhoudssituatie;
  • gebruikssituatie;
  • referentieobjecten

Wanneer er slechts beperkt onderzoek is uitgevoerd door de taxateur neemt de schattingsonzekerheid van een vastgoedwaardering vanzelfsprekend toe. Er is immers minder informatie beschikbaar om tot een weloverwogen waardeoordeel te komen. Ook ontbreekt er vaak een navolgbare standaard waarderingsmethode zoals een netto aanvangsrendementsberekening en/of een vergelijkingsmethode aan de hand van referentieobjecten.

Het gebrek aan nauwkeurigheid en navolgbaarheid maakt de waardeverklaring daarom ongeschikt om te gebruiken in het economisch verkeer.

Onze taxaties voldoen aan alle richtlijnen en voorschriften van het NRVT en kunnen worden gebruikt voor onder meer (her)financieringsdoeleinden, fiscale doeleinden, boedelverdeling enzovoort.

Taxaties

Wil je meer weten over onze taxatiediensten?

Contact
Bedrijfsmakelaar Assen Verkoop

Meer kennis zoals deze